loader

Projektavimo paslaugos

Konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir kitų projekto dalių rengimo paslaugos

Teikiame inžinerines paslaugas statybinių konstrukcijų, mechaninių inžinerinių sistemų, technologinių procesų projektavimo, skaičiavimo ir analizės srityje; atliekame projektų ir statybinių objektų ekspertizes; teikiame technines konsultacijas inžinerinių sprendimų klausimais; vykdome taikomuosius mokslinio tiriamojo pobūdžio darbus skaitinio modeliavimo srityje.

UAB „IN RE“ yra atestuota (Atestatas Nr.0993) statybinių konstrukcijų dalies projektavimui, autorinei priežiūrai, inžinerinėms techninėms konsultacijoms ypatingos svarbos statybos objektuose.

Projektavimo skyrius

Profesionalus ir pajėgus kolektyvas, turintis gilias profesines žinias ir nuolat keliantis kvalifikaciją, taikant šiuolaikines automatizuoto projektavimo sistemas, kokybiškai ir patikimai atlieka statinio konstrukcinės dalies projektavimo darbus. Projektavimo darbams atlikti įmonė taiko moderniausias projektavimo technologijas, plačiai naudodama automatizuoto projektavimo sistemas, šiuolaikinius skaičiavimo metodus bei konstrukcinius sprendinius.

UAB „IN RE“ projektavimo skyrius atlieka:

  • Pastatų ir statinių, pramonės įrenginių, mechaninių sistemų skaičiavimą ir projektavimą;
  • Techninio ir darbo projekto dalių techninės dokumentacijos rengimą;
  • Konstrukcijų ir įrenginių įtempių ir deformacijų būvio skaitinę analizę;
  • Inžinerinių sprendinių ir projektinės dokumentacijos analizę;
  • Projektų vykdymo priežiūrą;
  • Statybos objektų techninę priežiūrą;
  • Projektų ekspertizes;
  • Pastatų ir statinių technines ekspertizes;
  • Mokslines technines konsultacijas ir ekspertizes

Atlikti projektai

Realių projektų atlikimas – tai puiki galimybė pademonstruoti klientui naujų kompiuterinių technologijų įdiegimo privalumus, sprendžiant konkretų inžinerinį uždavinį.

Atliktos ekspertizės

UAB „IN RE“ konsultuoja inžinerinių sprendimų klausimais, atlieka ekspertizes ir mokslinio tiriamojo pobūdžio darbus inžinerinių konstrukcijų analizės srityje.