UAB ,,IN RE” remia konferenciją ,,BIM Regional Developments”

UAB ,,IN RE” yra vienas 2014 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusios skaitmeninės statybos vystymui skirtos regioninės konferencijos „BIM Regional Developments“ rėmėjų. Konferenciją organizuoja VšĮ ,,Skaitmeninė statyba” kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetu ir Lietuvos statybininkų asociacija. Ji skirta aptarti skaitmeninės statybos ir statinio informacinio modeliavimo (BIM) vystymą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Suomijoje ir kitose valstybėse

Konferencijoje BIM iniciatyvas valstybėse pristatė specialistai iš Baltijos šalių, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Didžiosios Britanijos, Danijos ir Suomijos. Konferencijos auditorijai, sudarytai iš valstybės institucijų, mokslo ir švietimo, verslo atstovų, pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi Lietuvos ir Latvijos statybininkų asociacijų prezidentai, Lenkijos inžinierių rūmų atstovas, technologinės krypties universitetų deleguoti asmenys iš Estijos ir Baltarusijos, Helsinkio miesto savivaldybės atstovas, skaitmeninės statybos plėtrą koordinuojančių organizacijų atstovai iš Rusijos, Didžiosios Britanijos ir Danijos.

Po konferencijos pranešimų vykusioje diskusijoje ,,BIM REGIONAL DEVELOPMENTS 2014” dalyviai aptarė regioninio bendradarbiavimo perspektyvas ir atsižvelgdami į BIM vystymo Europos šalyse patirtį, kryptis bei naudą ir naujos ES Viešųjų pirkimų direktyvos straipsnį 22(4), pripažindami, kad kiekvienoje šalyje reikalingos bendros verslo, mokslo ir valstybės iniciatyvos ir veiksmai, skatinantys BIM vystymą ir diegimą, sudėjo parašus ant rezoliucijos, kuri pažymi, kad keičiantis BIM vystymo patirtimi ir gerąja praktika, įtraukiant regiono atstovus bei pasitelkiant Vakarų Europos pažengusių šalių partnerius, svarbu parengti ir įgyvendinti regioninio bendradarbiavimo projektą. Pasirašiusieji sutarė bendradarbiauti kuriant ir diegiant BIM metodologiją statybos ir infrastruktūros srityse, kuriant ir įgyvendinant BIM specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą.

Konferencija buvo transliuojama per televiziją programa „Seimas – tiesiogiai“.

Konferencijos ,,BIM Regional Developments 2014” pranešimų skaidres galima rasti VšĮ “Skaitmeninė statyba” tinklapyje.

Statybų TV reportažą apie konferenciją ,,BIM Regional Developments 2014” rasite čia. Reportaže yra interviu su pranešėju iš D. Britanijos Alec Newing, pranešėju iš Estijos Aivars Alt ir LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininku Algimantu Salamakinu.