VšĮ ,,Skaitmeninė statyba” delegacija lankėsi BIM konferencijoje Londone

Gruodžio 2 d. Londone vyko Britų standartų instituto (BSI) organizuota BIM konferencija, kurioje lankėsi VšĮ „Skaitmeninė statyba“ delegacija, vadovaujama direktorius Daliaus Gedvilo kartu su BIM vystymo Lietuvoje darbo grupių vadovais, Vilniaus Gedimino technikos universiteto darbuotojais Dr. Vladimiru Popovu, Dr. Vaidotu Šarka bei Dr. Dariumi Migilinsku, AB „Kelprojektas“ technikos direktoriumi Arvydu Čibirka ir Aplinkos ministerijos vyriasnioju specialistu Dainiumi Čergeliu.

D. Britanijoje skaitmeninės statybos ir BIM metodologijos vystymas ir diegimas yra buvo inicijuotas ir yra remiamas valstybės. Šios šalies statybos sektoriaus strategijoje numatyta, kad nuo 2016 metų vyriausybė jos įgyvendinamuose projektuose reikalaus BIM lygio, tai reiškia kad visa projekto informacija ir dokumentai bus pateikiami elektroniniu būdu. Geresnis informacijos valdymas ir efektyvesni informacijos mainai yra patvirtinti būdai, kaip galima pasiekti šių strateginių tikslų.

BSI BIM konferencijoje D. Britanijos statybos sektoriaus ekspertai pristatė vis svarbesniu tampantį BIM vaidmenį šalies infrastruktūros ir nekilnojamojo turto objektų statybose. Didelis dėmesys buvo skirtas informacijos reikalavimams ir standartams projektavimo, statybos ir eksploatavimo stadijose, gerajai bendradarbiavimo ir struktūrizuotų duomenų mainų skatinimo praktikai. Konferencijoje buvo nagrinėjamos tokios temos, kaip komandinio darbo psichologinė semantika, komunikavimo BIM aplinkoje kultūra, BIM modeliai saugumo požiūriu.

Gruodžio 3 d. Lietuvos „Skaitmeninės statybos“ delegacija lankėsi programinės įrangos kompanijos Bentley Systems, Inc. Londono ofise, kuriame buvo surengtas darbo susitikimas su D. Britanijos BIM Task Group nariais, BIM ekspertais Nicholas Nisbet ir Mervyn Richards. Prieš darbo sesijos pradžią delegaciją pasveikino korporacijos Bentley System vadovas Greg Bentley kartu su Bentley BIM Academy direktoriumi David G. Robinson. Darbo sesijos metu prie atstovu iš Lietuvos prisijungė Lietuvos komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje p. Andrius Nikitinas ir dirbantis „Bentley“ Londono ofise programuotojų grupės vadovu mūsų žemietis Justas Belevičius.

Pasakodamas apie BIM Konferenciją Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas ir VšĮ „ Skaitmeninė statyba “ direktorius Dalius Gedvilas pažymėjo: „Didžiulį įspūdį paliko D. Britanijos branda BIM srityje. Mes Lietuvoje turime į ką lygiuotis – britai yra labai toli pažengę vystant BIM metodologiją šalies mastu. Korporacijos „Bentley“ biure pastebėjome žmonių perfekcionizmą, norą bendrauti ir padėti, edukacinį geranoriškumą“. Savo kalboje Greg Bentley pasakė gražius žodžius apie Lietuvą ir jos žmonės, mat Vilniuje (o nuo šių metų ir Kaune) yra didelis šios pasaulinės korporacijos ofisas.

D. Britanija yra laikoma viena iš BIM vystymo lyderių pasaulyje, todėl svečiai iš Lietuvos vizito metu turėjo galimybę iš pirmų lūpų išgirsti „BIM in the UK“ sėkmės istoriją. Šioje šalyje kalbant apie BIM naudą pirmiausia akcentuojamas sprendimų priėmimo greitis, tikslumas, galimybė rasti esminius duomenis dideliame informacijos sraute, o svarbiausia – BIM technologijų taikymo efektyvumas ir nauda. Sukūrę aplinką BIM metodologijos naudojimui britai dirba tobulindami sukurtą sistemą. Pavyzdžiui, aktyviai vystomas klasifikatorius Uniclass, kuriant naujas jo versijas.