loader

Bentley Campus

Kas yra Bentley CAMPUS Akademinė licencija?

Bentley AcademicBentley CAMPUS Akademinė licencija suteikia teisę mokymo tikslams naudoti virš 50 pavadinimų aukšto profesionalumo lygio įvairių sričių inžinerinio projektavimo ir gamybos valdymo programinę įrangą iki 1000 universiteto kompiuterių (500 mokymo klasių licencijų ir 500 dėstytojų ir studentų namų licencijų).

Ši licencija yra vienerių metų trukmės prenumerata. Prenumerata turi būti atnaujinama kas metai. Atnaujinimas gali būti įvykdomas automatiškai jei, likus ne mažiau kaip 30 d. iki periodo pabaigos, mokymo įstaiga nepareiškia noro atsisakyti tolimesnės prenumeratos.

Akademinės licencijos rinkinio produktai (sprendimai)

Spustelkite ant produktų pavadinimų – nuorodų, norėdami sužinoti daugiau apie produktą (anglų k.).

Bazinė grafinė platforma ir licencijų serveris:

Geografinių informacinių sistemų (GIS) sprendimai ir geotechnika:

Sprendimai inžineriniams tinklams ir komunikacijoms (vandentvarkai):

Vandentiekis:

Buitinis nuotakynas:

Lietaus (kritulių) nuotakynas:

Sprendimai pramonės inžinerijai ir technologiniams įrenginiams:

Sprendimai aplinkos inžinerijai ir transportui:

Sprendimai architektūrai ir statybos inžinerijai:

Sprendimai pastato eksploatacijos optimizavimui (žaliasis pastatas):

Konstrukcijų projektavimas, analizė ir skaičiavimai:

Jūrinių konstrukcijų (Offshore) projektavimas, analizė ir skaičiavimai:

Nurodymai mokymo įstaigos IT Administratoriui (atsakingam už licencijas asmeniui)

Mokymo įstaigos IT administratorius (ar kitas, atsakingas už Bentley CAMPUS Akademines licencijas asmuo, toliau čia vadinamas administratoriumi) rūpinasi dviem sritim:

  1. Mokymo įstaigos prieigos kodo, kurį naudojant dėstytojai ir studentai gali savarankiškai prisijungti prie Bentley STUDENTserver, sukūrimu ir jo paskleidimu dėstytojams ir studentams;
  2. Programinės įrangos mokymo įstaigos mokymų klasėms atsiuntimu, diegimu ir aktyvavimu.

Mokymo įstaigos prieigos kodo dėstytojams ir studentams sukūrimas, keitimas

Tam, kad mokymo įstaigos dėstytojai ir studentai galėtų užsiregistruoti Bentley STUDENTserver portale ir būtų atpažinti, kaip tos įstaigos darbuotojai ar studentai, registracijos metu jie turi suvesti specialų mokymo įstaigos kodą. Šį kodą gali sugeneruoti administratorius, prisijungęs prie tam skirto tinklapio http://apps.bentley.com/studentserver/admin/generateschoolcode:

School Code 2

Pirmą kartą prisijungus mokymo įstaigos kodo laukelis (School Code) bus tuščias – paspaudus nuorodą „Generate“ kodas bus sukurtas ir administratoriui elektroniniu paštu bus išsiųstas patvirtinimas.

Prisijungti administratorius turi naudodamas el. pašto adresą, su kuriuo yra susietos mokymo įstaigos Bentley CAMPUS Akademinių licencijų administravimo rolė. Užsakiusi ar atnaujindama Bentley CAMPUS metinę prenumeratą mokymo įstaiga gauna licencinį dokumentą, kuris yra siunčiamas administratoriaus adresu (dokumente tas adresas taip pat yra nurodytas, jei kiltų poreikis nustatyti, kas yra administratorius).

Sugeneruotą mokymo įstaigos kodą administratorius turi paskleisti įstaigos dėstytojams ir studentams (rekomenduojama tai daryti atsakingai ir organizuotai, kad kodas nepatektų asmenims, nesusijusiems su mokymo įstaiga).

Jei kodas jau buvo sugeneruotas, bet dėl tam tikrų priežasčių jį reikia pakeisti (pvz. buvo paskleistas asmenims, nesusijusiems su mokymo įstaiga), tai galima padaryti tame pačiame tinklapyje:

School Code New

Programinės įrangos mokymo klasėms atsiuntimas, diegimas ir aktyvavimas

Instaliacinių failų atsisiuntimas

Lengviausia atsisiųsti programinės įrangos, skirtos mokymo tikslams, instaliacinius failus iš Bentley STUDENTserver portalo (http://apps.bentley.com/studentserver/Site/Download), nes jame surinkta atsisiuntimui tik ta programinė įranga, kuri skirta mokymo tikslams:

STUDENTserver Download

Prieš pasiekiant šį puslapį mokymo įstaigos administratorius turi prisijungti naudodamas el. pašto adresą, su kuriuo yra susietos mokymo įstaigos Bentley CAMPUS Akademinių licencijų administravimo rolė.

Pasirinkta programinė įranga yra atsisiunčiama per internetą naudojantis portale pateiktu siuntimosi vedliu:

STUDENTserver Download Wizard

Programinės įrangos diegimas ir aktyvavimas mokymų klasėse

Reikiama programinė įranga mokymų klasėse diegiama paprastai, naudojant diegimo vedlį ir sekant jame pateikiamas instrukcijas. Paprastai tai atliekama sutinkant su pagal nutylėjimą nurodomais parametrais.

Įdiegus programinę įrangą, prieš jos naudojimą reikia aktyvuoti šios programinės įrangos licenciją. Aktyvavimo vedlys yra pateikiamas iš karto pirmą kartą startuojant neaktyvuotą programinę įrangą – jame reikia įvesti mokymo įstaigai suteiktą aktyvacijos kodą. Šis kodas nurodomas licenciniame dokumente, kuris yra atsiunčiamas įstaigos administratoriui:

Activate Bentley Software

DĖMESIO: mokymo klasėse reikia naudoti aktyvacijos kodą būtent iš licencinio dokumento, o ne iš STUDENTserver portalo – pastarasis yra skirtas dėstytojų ir studentų namų kompiuterių licencijoms!

Nurodymai mokymo įstaigos dėstytojams ir studentams

Welcome to STUDENTserver 2

Kas yra STUDENTserver portalas

Bentley STUDENTserver (http://apps.bentley.com/StudentServer) portalas yra resursas mokymo įstaigos, turinčios Bentley CAMPUS Akademinės licencijos prenumeratą, dėstytojams ir studentams, skirtas:

  1. Atsisiųsti Bentley akademinio paketo programinės įrangos instaliacinius failus;
  2. Sužinoti mokymo įstaigai išduotą aktyvacijos kodą, skirtą šios programinės įrangos aktyvacijai;
  3. Pasiekti įrašytus distancinio mokymo kursus pagal visų į akademinį paketą įeinančių produktų disciplinas;
  4. Peržiūrėti ir atsispausdinti ar persiųsti savo išklausytų kursų sertifikatų sąvadą ir pačius sertifikatus.
  5. Pasiekti Bentley akademinės programos dalyvių bendruomenę (forumą).

Kaip prisiregistruoti pirmą kartą

Mokymo įstaigos IT administratorius (ar kitas, atsakingas už Bentley CAMPUS Akademines licencijas asmuo, toliau šiame dokumente vadinamas administratoriumi)naujam STUDENTserver portalo vartotojui turi suteikti mokymo įstaigai skirtą prieigos kodą.

Šis kodas yra naudojamas pirmą kartą registruojantis portale:

Join STUDENTserver

Suvedus registracijos informaciją naujam vartotojui bus atsiųstas el. laiškas su prašymu patvirtinti registraciją. Po patvirtinimo prisijungus prie portalo bus pasiekiami visi jo resursai – naujienos, programinės įrangos instaliaciniai failai atsisiuntimui, dėstytojų ir studentų namų kompiuteriams skirtos nemokamos licencijos aktyvacijos kodas, iš anksto įrašytų distancinių mokymų medžiaga, išklausytų kursų sertifikatai, Bentley akademinės programos bendruomenės forumai, asmeninio profilio tvarkymo priemonės (slaptažodžio keitimas, naujienų prenumerata ir kt.):

STUDENTserver Activation Code

Programinės įrangos atsisiuntimo puslapis su dėstytojų ir studentų namų licencijų aktyvacijos kodu

Daugiau informacijos

Studentų serveris, nemokamos programos, studentų darbų konkursas

STUDENTserver for EducatorsSTUDENTserver (http://apps.bentley.com/studentserver) nemokama prieiga aukštosioms mokykloms ir jų studentams prie dedikuoto serverio kuriame suteikiamos nuorodos į programinės įrangos instaliacinių failų atsisiuntimą, pateikiama plati mokomosios ir mokymosi medžiagos biblioteka, ir kiti naudingi resursai.

Free Student CAD software downloadMS_Pwrdraft_DwnldButtonNemokama CAD programinė įranga studentams ir dėstytojams, akademinė versija populiarios Bentley 2D/3D CAD grafinės platformos MicroStation PowerDraft yra visada pasiekiama nemokamai ir gali būti naudojama mokymo ir mokymosi tikslams, inžinerinės tematikos kursinių ir namų darbų, baigiamųjų darbų projektų grafiniam apipavidalinimui – atsisiųskite dabar!

Be Careers Network - Student Design CompetitionBentley Student Design Competition 2014 – tarptautinis studentų projektavimo darbų konkursas. Plačiau: http://www.bentley.com/en-US/Engineering+Architecture+Construction+Software+Resources/Academic+Educators+Students/Students/Professional+Networking+Development+Overview/Student+Design+Competition.htm