loader

Energetika

Projektavimo duomenų pakartotinis panaudojimas, užtikrinant saugią įmonės eksploataciją

renewableIššūkis: JAVEnergetikos informacijos administracija (EIA – www.eia.gov) numato didelį elektros energijos poreikio augimą visame pasaulyje – padidėjimą 57 procentais per 26 metus. Tačiau vyriausybės nustatė anglies dioksido, azoto dioksido, sieros dioksido, kietųjų dalelių bei gyvsidabrio išmetimų normas ir todėl elektros energijos kompanijos ieško būdų, kaip greičiau naujas alternatyvias elektros energijos jėgaines prijungti prie skirstomųjų tinklų.

Sprendimas: Bentley sprendimai energijos gamybos pramonei leidžia išnaudoti investicijas kapitalo projektuose ir palengvina pakartotinį šių inžinerijos duomenų panaudojimą, užtikrinant saugią įmonės ir jos priklausinių eksploataciją.

The Bentley power generation solution provides a comprehensive solution for conceptual design, detail design, operation, and maintenance with data-exchange connectors based on ISO15926 data models that facilitate interoperability with many forms of legacy data.

Šie sprendimai siūlo visapusiškas koncepcinio projektavimo, detalaus projektavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros priemones, panaudojant intelektualias duomenų mainų jungtis, pritaikytas ISO15926 duomenų modeliui, kuris palengvina tarpusavio sąveiką su daugeliu istorinių duomenų formų ir formatų.

Svarbiausieji sprendimo komponentai:

  • Projektavimo ir inžinerijos priemonės sklandžiai integruotos drauge su įvairiomis funkcijomis, skirtomis sutrumpinti projektavimo ciklus ir greičiau įtraukti į gamybą naujas įmones, o taip pat sutrumpinti prastovas, susijusias su esamų įmonių pertvarka.
  • Konfigūracijos valdymo ir pokyčių valdymo priemonės, skirtos užtikrinti, kad įmonės statyba, eksploatacija, techninė priežiūra ir bandymai vyktų laikantis projektinių reikalavimų, kaip nurodyta reglamentuojančiuose projektavimo dokumentuose, o taip pat užtikrintų atitiktį visu eksploatacijos ciklo metu, ypač atliekant pertvarkymus.

power_generation3

Plačiau apie Bentley sprendimus ir produktus energetikos pramonei:

Naudojami produktai