loader

Vandentvarka

Sprendimai vandens tiekimo ir nuotekų valdymui

water

Iššūkis: Investuotojui priklausantiems įrenginiams, civilinės inžinerijos konsultantams ir municipaliniams įrenginiams, susijusiems su planavimu, projektavimu, statyba bei vandens tiekimo, nuotekų ir potvynių atnešamo vandens infrastruktūra reikalingas sprendimas, kuris apimtų paskirstymą, modeliavimą ir analizę, projektavimą, inžinerijos klausimų vadybą, praktinio darbo srautus bei eksploatacijos bei techninės priežiūros darbų apimtis.

Sprendimas: Bentley pilnai integruotas sprendimas vandens tiekimui, nuotekų ir potvynių atnešamam vandeniui siūlo visą funkcinių galimybių diapazoną, kuris tenkins savininkų – vartotojų, inžinerijos rangovų ir konsultantų, kurie prisideda prie vandens tiekimo infrastruktūros gyvavimo ciklo, reikmes.

Bentley vandens tiekimui, nuotekų ir potvynio atnešamam vandeniui skirti gaminiai atneša tobulumą į hidrologinės ir hidraulinės sistemos analizę ir projektavimą. Šie gaminiai pasiskirsto per visą vandens resursų infrastruktūros planavimo, projektavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros gyvavimo ciklą, kad optimizuotų projektavimą, valdytų nuotekas, nustatytų investicijų prioritetus, tvarkytų elektros energijos sąnaudas ir pagerintų eksploatacijos darbų srautus.

Tokie hidraulikos ir hidrologijos gaminiai, kaip WaterGEMS ir SewerGEMS, kuriuos papildo ProjectWise, leidžia savininkams-valdytojams bei inžinerijos kompanijoms veiksmingai tvarkyti inžinerijos klausimus ir užtikrina bendradarbiavimą susijusiose organizacijose.

Bentley pateikia  Bentley Utilities Designer. , kaip modernizuotą įrangos tinklų projektavimo ir vadybos gaminį. Šis gaminys – tai visapusė projektavimo ir GIS pagrindu sukurta vadybos programinė įranga, skirta elektros, dujų, vandens tiekimo bei nuotekų tinklams, kurios konfigūracijas galima integruoti į daugelį GIS ir vandentvarkos sistemų. Bentley Utilities Designer yra lengvai suderinama su WaterCAD, WaterGEMS, SewerCAD, ir SewerGEMS.

Integruotas sprendimas visam vandens tiekimo sistemos gyvavimo ciklui

Global Water Brochure: Software solution that addresses the entire water lifecycle.Bentley pilnai integruotas vandens tiekimo ir nuotekų programinės įrangos sprendimas yra skirtas savininkų – vartotojų ir inžinierių, kurie prisideda prie vandens tiekimo infrastruktūros gyvavimo ciklo, reikmėms. Jos didelis pajėgumas palengvina darbų paskirstymą ir duomenų vadybą, informacijos mainus bei bendradarbiavimą, hidraulikos simuliavimą ir analizę, projektavimą bei statybos dokumentų rengimą, praktinius inžinerijos darbus ir patikrą bei eksploataciją ir techninę priežiūrą.

PDF  Global Water brochure (PDF)

Nesudėtingi hidraulikos ir hidrologijos programiniai produktai

Hydraulic and Hydrology Products brochureBentley hidraulikos ir hidrologijos programinė įranga leidžia vartotojams užtikrinti sąveiką su įprastine programine įranga, projektuojant vandens tiekimo, kanalizacijos ar potvynio vandens nuotekos tinklus. Tai reiškia, kad modelių kūrėjai kartą išmokę naudotis vienu gaminiu, gali pasinaudoti gaminiu iš hidraulikos ir hidrologijos rinkinio be būtinybės baigti privalomus papildomus kursus apie programinę įrangą.

PDF  Hydraulic and Hydrology Products brochure (PDF)

Plačiau apie Bentley programinius produktus vandentvarkai:

Vandentiekiui

Nuotekų šalinimui

Lietaus kanalizacijai

GIS ir kartografiniai sprendimai

Naudojami produktai