Atliekame realybės modeliavimo projektus (Digital City) taikant automatizuotos fotogrametrijos ir virtualios realybės (VR) technologijas