Inovacijų bendrovė „IN RE“ siūlo formalųjį profesinį kompiuterinio projektavimo mokymą

Vilniaus inovacijų bendrovė „IN RE“, daug metų Lietuvos inžinerijai tiekianti pažangiausius produktų kūrimo ir procesų valdymo IT sprendimus, kartu užsiima ir specialistų profesiniu tobulinimu, ir galiausiai šioje srityje pasiekė savo užsibrėžtą tikslą – įgijo teisę vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

„Tai vienas reikšmingiausių mūsų pasiekimų ugdant inžinerijos specialistus bei siekiant mažinti kvalifikuotų darbuotojų trūkumą Lietuvos inžinerijos pramonėje. Šis pasiekimas atspindi daugiau nei prieš ketvirtį amžiaus įkurtos mūsų bendrovės brandą ir jos reikšmingą vietą Lietuvos inžinerinės pramonės ekosistemoje,“ – sako bendrovės direktorius dr. Vladimir Popov. „IN RE“ yra Gamybos inovacijų slėnio skaitmeninių inovacijų centro (GIS SIC) ir Inovatyvios gamybos klasterio narė, dalyvauja Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA ir nacionalinio informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus asociacijos INFOBALT veikloje bei aktyviai veikia su Pramone 4.0 susijusiose iniciatyvose.

Dvi naująsias kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulines profesinio mokymo programas „IN RE“ grindžia kompanijos „Dassault Systèmes“ programinės įrangos „SOLIDWORKS“ sprendimais ir žinių baze. Ši kompanija yra viena pirmaujančių pasaulyje trimačio modeliavimo ir su tuo susijusių projektavimo ir gamybos procesų skaitmeninimo sprendimų tiekėja.

Po mokymo pagal naująsias modulines profesinio mokymo programas, specialistai įgis kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją ir gaus tarptautinį sertifikatą patvirtinantį „SOLIDWORKS“ kursų išklausymą ir įgytą kvalifikaciją.

Mokymai padeda išlaikyti žinių atnaujinimo ritmą

Šį kovą Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino dvi „IN RE“ pateiktas kompiuterinio projektavimo operatoriaus formaliojo profesinio mokymo programas, suteikiančias 20 ir 50 mokymosi kreditų. Mokymo programa apima gaminių ir detalių, mechanizmų ir jų elektrotechnikos komponentų, baldų ir interjero detalių, statybinių konstrukcijų bei kitų inžinerinių sistemų trimatį modeliavimą, vizualizacijos metodus, braižymą ir kita.

Įgiję kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, kuriose taikomos projektavimo ir gamybos skaitmeninimo technologijos.

„IN RE“, atsižvelgdama į inžinerijos srities specialistų trūkumą pramonės įmonėse, Užimtumo tarnybai teikia verslui aktualiausias mokymų programas. Užimtumo tarnyba finansuoja perkvalifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas dirbantiesiems ir bedarbiams.

„Rengdami mokymus daug metų bendradarbiaujame su Užimtumo tarnybaKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru, Lietuvos universitetais, aukštosiomis mokyklomis, kolegijomis, profesinio mokymo centrais, moksleivių bendrojo ugdymo mokyklomis bei gimnazijomis. Mums tetrūko teisės vykdyti formalųjį profesinį suaugusiųjų mokymą, ir nuosekliai dirbdami šį tikslą pasiekėme,“ – sako „IN RE“ mokymų organizatorė Evelina Šiaulienė.

Naujos Pramonės 4.0 programos naujajame centre

Ministerijos išduotoje licencijoje numatyta ir mokymų vieta – tai naujajame GIS SIC Vilniuje „IN RE“ įkurta Virtualių dvynių laboratorija „3DEXPERIENCE Works EXCELLENCE CENTER“.

Tokia laboratorija yra vienintelė Baltijos šalyse, kurioje naudojama virtuali korporacijos „Dassault Systèmes“ debesijos platforma „3DEXPERIENCE“ leidžia demonstruoti, testuoti ir studijuoti bei taikyti skaitmenines inovacijas gamybos pramonei.

„Tai puiki galimybė startuoliams, inovatoriams, technologijų kūrėjams ir gamintojams išbandyti savo idėjas ir koncepcijas, kurti gaminio virtualius prototipus, atlikti jų išsamų virtualų testavimą, įskaitant gaminio sukūrimo operacijų simuliavimą, tokiu būdu paruošti gamybos proceso grandinę maksimaliai sutrumpinant laiką naujo produkto išleidimui, išvengiant perteklinių sąnaudų bandomajai gamybai, gerinant rezultato kokybę ir darbo našumą“, – sako „IN RE“ projektų vystymo direktorius, inovacijų ekspertas dr. Arūnas Urbšys.

Svarbus aspektas mokant dirbančius specialistus Gamybos inovacijų slėnyje yra tai, kad mokymas grindžiamas praktiniu darbu su realiomis gamybos linijomis ir staklynais, robotais ir pramoniniais 3D spausdintuvais bei kita gamybai skirta įranga.

Gamybos inovacijų slėnyje jau susitelkė nemažas būrys ekspertų, veikia modernios laboratorijos, o „IN RE“ tapo pirmuoju mūsų klasterio nariu, kuris siūlo formalųjį profesinį mokymą inžinerinei pramonei. Mokymo turinys visiškai atitinka aukščiausius gamybos pramonės standartus, todėl baigusiems kursą specialistams bus lengva bendradarbiauti su bet kurios pasaulio šalies gamybininkais. Tai didelis pasiekimas, todėl bendromis jėgomis siųsime žinią įmonėms, kad jos mūsų slėnyje gali rengti specialistus ir nuosekliai tobulinti jų kvalifikaciją“, – sako Gamybos inovacijų slėnio direktorius Gintaras Vilda.

26-rius metus veikianti bendrovė „IN RE“ siūlo sprendimus bei konsultacijas gamybos, elektronikos, pramonės, infrastruktūros, miestų inžinerijos sektoriams, teikia technologinių procesų ir įrengimų skaitmeninimo pramonės ir energetikos objektams paslaugas taikant virtualiųjų dvynių (angl., Virtual Twin) technologijas. „IN RE“ taip pat rengia kuo įvairiausius pagal įmonių poreikius sukurtus mokymus inžinerinės pramonės profesionalams.

„IN RE“ yra „Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp.“ įgaliotas techninio palaikymo ir mokymo centras Lietuvoje ir „Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE“ sprendimų partneris.