Programinės įrangos diegimo projektai

Sprendžiame įmonių kompleksinės automatizacijos uždavinius projektavimo, konstravimo, gamybos paruošimo ir valdymo srityse. Atliekame programinės įrangos kūrimo, kompleksinio diegimo, adaptavimo ir integravimo projektus CAD / CAM / CAE / PDM / PLM specializuotų darbo vietų Bentley, Intergraph, Nemetchek, SOLIDWORKS, AutoCAD platformose.

Teikiamų informacinių paslaugų spektras apima šias sritis:

  • Profesionalios konsultacijos įmonių kompleksinio automatizavimo klausimais ir informacinis techninis auditas;
  • CAD / CAM / CAE / PDM / PLM sistemos kompleksinio diegimo koncepcijos, standartų ir techninės užduoties sukūrimas;
  • Programinės ir techninės įrangos, informacinės sistemos dalių ir komponentų tiekimas, diegimas ir konfigūravimas;
  • Sistemos integracija ir jos adaptacija įmonės techniniams standartams;
  • Informacinis ir techninis sistemos palaikymas;
  • Įmonės personalo mokymų organizavimas ir pilotinių (demonstracinių) projektų atlikimas;
  • Inžinerinių konsultacijų paslaugos ir mokslinių tiriamųjų uždavinių sprendimas;
  • Dalyvavimas bendruose projektuose kartu su užsakovu;
  • Realių inžinerinių objektų projektavimas subrangos pagrindais.

Programinės įrangos kūrimo projektai

Praktinė patirtis ir taikomųjų informacinių technologijų bei metodų suvokimas pastūmėjo įmonės specialistus pradėti kurti originalius programinius paketus statybinėms konstrukcijoms projektuoti, bei tobulinti kitų programinės įrangos gamintojų automatizuoto projektavimo sistemas.

[childlist id=”1144″ count=”3″ align=”wide” hovercolor=”true”]

Programinės įrangos vystymo projektai

Lokalizuojame, adaptuojame, integruojame bei sertifikuojame kitų programinės įrangos gamintojų kompiuterinio projektavimo sistemas.

[childlist id=”1147″ count=”3″ align=”wide” hovercolor=”true”]