STAAD.Pro adaptacija ir lokalizacija Rusijos ir CIS rinkai

INRE_Sertifikatas Atlikome statybinių konstrukcijų skaičiavimo ir projektavimo programos STAAD.Pro lokalizaciją Rusijos ir CIS rinkai: programos vartotojo sąsaja ir aprašymas išversti į rusų kalbą, į STAAD.Pro aplinką užprogramuoti ir
integruoti gelžbetonio ir plieno konstrukcijų projektavimo moduliai atitinkantys Rusijos projektavimo normas, sukurti papildomi vėjo dinaminių ir seisminių apkrovų skaičiavimo programiniai moduliai.

 • 1998 – 1999 STAAD III – dokumentacijos vertimas į rusų kalbą.
 • 1998 – 1999 STAAD III – vartotojo sąsajos vertimas į rusų kalbą.
 • 1997 – 2000 Rusijos gelžbetoninių ir metalo projektavimo normų modulių SNiP II-23-81* “Plieno konstrukcijos” ir SNiP 2.03.01-84* “Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos” sukūrimas ir integracija.
 • 2000 – 2006 STAAD.Pro v.2001/2006 – vartotojo sąsajos vertimas į rusų kalbą.
 • 2000 Section Wizard programinio modulio sukūrimas STAAD.Pro.
 • 2002 Advanced FE Mesher programinio modulio sukūrimas STAAD.Pro.
 • 2002 – 2008 Kas du metai atliekamas STAAD.Pro sertifikavimas projektavimo normų atitikimui SNiP 2.01.07-85 “Apkrovos ir poveikiai” SNiP II-23-81* ir SNiP 2.03.01-84*.
 • 2007 Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo pagal – SP 52-101-2003 “Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos be išankstinės armatūros įtempio” programinio modulio sukūrimas ir integracija.
 • 2007 – 2008 Vėjo apkrovos skaičiavimo pagal SNiP 2.01.07-85* “Apkrovos ir poveikiai“ modulio sukūrimas ir integracija.
 • 2007 – 2008 Seisminių apkrovų skaičiavimo pagal SNiP II-7-81* “Seisminių rajonų statyba“ modulio sukūrimas ir integracija.
 • 2008-2009 Programinių modulių revizija ir atnaujinimas pagal Rusijos projektavimo normas.
 • 2008 – 2010 STAAD.Pro išduotas atitikties sertifikatas Nr. POCC US.СП15.H00203, patvirtinantis, kad programa atitinka normų reikalavimus: SNiP 2.01.07-85 “Apkrovos ir poveikiai”; SNiP II-23-81 “Plieno konstrukcijos”; SP 52-101-2003 “Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos be išankstinės armatūros įtempio”, SNiP II-7-81* bei SNiP 52-01-2003.
 • 2010 – 2012 STAAD.Pro išduotas atitikties sertifikatas Nr. POCC US.СП15Р00358, patvirtinantis, kad programa atitinka normų reikalavimus: SNiP 2.01.07-85* “Apkrovos ir poveikiai”; SNiP II-7-81* “Statyba seisminiuose rajonuose”; SNiP II-23-81* “Plieno konstrukcijos”; SNiP 52-01-2003 “Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos”; SP 52-101-2003 “Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos be išankstinės armatūros įtempio”; GOST R ISO 9127-94 bei GOST R ISO/MEK 12119-2000.
 • 2013-2015 STAAD.Pro išduotas atitikties sertifikatas Nr. POCC US.СП15Р00590, patvirtinantis, kad programa atitinka normų reikalavimus: SNiP 2.01.07-85* “Apkrovos ir poveikiai”; SP 20.13330.2011 (SNiP 2.01.07-85*); SNiP II-7-81* “Statyba seisminiuose rajonuose”; SP 14.13330.2011 (SNiP II-7-81*); SNiP II-23-81* “Plieno konstrukcijos”; SP 16.13330.2011 (SNiP II-23-81*); SNiP 52-01-2003 “Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos”; SP 52-101-2003 “Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos be išankstinės armatūros įtempio”; GOST R ISO 9127-94 bei GOST R ISO/MEK 12119-2000.

Parašykite komentarą