Nemetschek SCIA Engineer bazinis mokymo kursas

Trumpas kursų aprašymas: Scia Engineer kursai konstruktoriams, kurių metu išmoksite modeliavimo programa Scia Engineer paslapčių, mokysitės dirbti apkrovų įrankiais, studijuosite plieninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo ir patikrinamuosius uždavinius. Esant pageidavimui, rengiami ir specializuoto turinio kursai.

Programos trukmė: – 32 akad.val

Mokymui skirtas laikas yra teorijos ir praktinių pavyzdžių nagrinėjimui. Specialiai tam įrengtoje mokymų klasėje, kurioje kiekvienas dalyvis gali dirbti su PC (personaliniu kompiuteriu), kuriame instaliuota naujausia programinės įrangos versija.

Asmuo, išklausęs šiuos mokymus, bus įgijęs įvadines/bazines žinias apie kompiuterinio projektavimo technologijų taikymą praktikoje. Kurso metu įgytos žinios įgalins kurti detales, mazgus ir jų brėžinius, o darbą automatizuojančių įrankių (pav. konfigūracijų, kintamųjų) naudojimo įgūdžiai, leis išvengti klaidų ir projektavimo darbus atlikti greičiau. Įgytos žinios gali būti taikomos įvairiose inžinerijos srityse.

Mokymų planas

Mokymų temos Skiriama akad.val.
Įvadas 1
Modeliavimas
Strypinio modelio kūrimas. 2,5
Plokštuminio modelio kūrimas. 2,5
Modelio informacija. 2
Apkrovos, deriniai
Apkrovų išdėstymas. 2,5
Apkrovų derinai 2,5
Analizė
Modelio paruošimas analizei 2
Analizė 1
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
Armavimo parametrai 2
Armatūros išranka 2
Fizinė armatūra 4
Plieninių konstrukcijų projektavimas
Plieno parametrai 2,5
Projektavimas, patikrinimas 2,5
Seklusis pamatas 1,5
Ataskaita 1,5
4 dienos po 8 akademines valandas, viso: 32 ak. val.

Baigiamasis žinių, mokėjimų vertinimas

Baigiamasis žinių, mokėjimų vertinimas vykdomas baigiamosios įskaitos forma. Įskaitos metu įvertinamos dalyvio įgytos žinios, gebėjimai. Asmenims, sėkmingai baigusiems neformalaus mokymo programą ir išlaikiusiems baigiamąją įskaitą, bus išduodami mokymų baigimo sertifikatai.

[filelink type=”pdf” label=”Nemetschek SCIA bazinis mokymo kursas” link=”https://inre.lt/wp-content/uploads/2014/05/Nemetschek_SCIA_mokymai.pdf”]

Nemetschek SCIA programinės įrangos kursų tvarkaraštis

[training tags=”kursai;nemetschek”]

Parašykite komentarą