loader

Analizė (stabilumas dinaminė)

Scia Engineer atlieka ir netiesinius analizės tipus, tokius kaip geometriškai netiesinė, medžiagų netiesinės elgsenos analizes, turi tik gniuždomus ar tempiamus, gap elementus. Atlieka rėmo ar sistemos pastovumo ir dinaminę analizę. Vertina konstrukcijos stadijas ir betono charakteristikų kitimą laike.

Be įprastos tampriai tiesinės analizės, Scia Engineer atlieka ir netiesinius analizės tipus, tokius kaip geometriškai netiesinė Pi-Delta, medžiagų netiesinės elgsenos ir konstrukcinių netiesiškumo – elementų tarpai (gap elementai) vienos krypties atramos, tik tempiami ar tik gniuždomi elementai. Be neteisinės analizės, Scia Engineer realizuoti ir kiti analizės modeliai – bendra modelio pastovumo analizė vertinant tiesinį ar geometriškai neteisinį modelį, dinaminiai skaičiavimai, nuo laiko priklausomi skaičiavimai ir kiti.

ds1 Tik gniuždomos plokštės, tai plokščio baigtinio elemento tipas, gebančių perimti tik gniuždymo apkrovas. Tokia analizė gali būti taikoma mūrinių sienų, arkinių, skliautinių konstrukcijų analizei.

Globalaus pastovumo analizės modulis tikrina bendrą rėmo pastovumą, randa klupumo formas ir kritinės jėgos koeficientą. Atliekant stabilumo skaičiavimus ir ieškant kritinės jėgos koeficiento, vartotojas gali nuspręsti naudoti antro laipsnio geometrinio netiesiškumo įtaką konstrukcijos stabilumui ar ne. Klupumo forma (kreivis) gali būti vėliau įtrauktas į netiesinę analizę, kaip pradinė konstrukcijos forma.

ds2Dinaminiai skaičiavimai skirti rasti modelių savųjų svyravimo dažnius ir charakteringąsias formas. Programa automatiškai nustato ir vertina konstrukcijos elementų mases, nelaikančiųjų elementų masės gali būti įvedamos kaip taškinės arba paskirstytos masės, bei nuskaitomos iš ankstesnių tampriai statinei analizei atlikti suvestų apkrovų. Vartotojas gali gauti norimą skaičių svyravimų dažnių ir formų, rezultatai gaunami skaitiškai ir grafiškai.

Programa leidžia nustatyti konstrukcijos elgseną esant žadinančioms harmoninėms ar seisminėms apkrovoms. Harmoninėms apkrovoms vartotojas gali nurodyti dažnį ir slopinimo koeficientą. Seisminei analizei naudojamos seisminės apkrovos ir pastato žemės drebėjimo atveju analizė. Programoje numatyti keli seisminiai standartai: EC 8, PS, DIN 4149, SIA 160 ir turkiškas, bei galimybė vartotojui nurodyti seisminę apkrovą.

Kiti atvejai