loader

Tecninio projekto brėžiniai

Darbą gerokai palengvina automatiniai brėžinių generatoriai, gebantis TP lygio brėžinius sugeneruoti iš skaičiuojamojo modelio, svarbiausia – brėžiniai yra atnaujinami pagal modelio pakeitimus

10Darbą gerokai palengvina automatiniai brėžinių generatoriai, gebantis TP lygio brėžinius sugeneruoti iš skaičiuojamojo modelio, svarbiausia – brėžiniai yra atnaujinami pagal modelio pakeitimus. Atsinaujinantis gyvos ataskaitos dokumentas taip pat leidžia taupyti laiką ir įgyvendinti konstrukcijos pakeitimus lengviau ir greičiau.

Vartotojas Scia Engineer kurdamas analizės modelį, tuo pačiu sukuria ir fizikinį kur elementai apjungti pagal tam tikras taisykles ir prioritetus, sijos patrumpinamos iki kolonų, kolonos paaukštinamos, ir t.t. Vartotojas taip pat gali elementams priskirti savo pakitimus, tokius kaip atitraukimas, ekscentricitetas, nukurpimas kampu it panašiai. Šie modelio pakitimai nėra vertinami ir nepersiduoda analizės modelyje. Modelyje taip pat taisyklingai atvaizduojami mazgai ir armavimas.

11Vartotojas gali apvesti reikiamą planą ar nubrėžti pjūvį ir nurodyti reikiamą detalizavimo šabloną. Šablone nurodomos elementų pjūvyje, už jo ar prieš jį esančių elementų atvaizdavimo stilius, priklausomai nuo elementų tipo, medžiagos ar kitų parametrų, bei išnašų tipas. Sugeneruoti brėžiniai gaili būti kombinuojami Scia aplinkoje kartu su Scia ataskaitos elementais, tokiais kaip medžiagų keikis, skerspjūvių charakteristika ar kiti, arba eksportuojami į DWG ar SXF formatą tolesniam redagavimui.

Kiti atvejai