loader

Energijos linijų atramų projektavimas

Modulis elektros linijų atramų projektavimui. Modeliavimas naudojant specializuotus parametrinius blokus, apkrovų generatorius, įskaitant vėjo ir elektros linijų apkrovas.

3Scia Engineer specializuotas paketas, skirtas elektros linijų atramoms projektuoti gali modeliuoti laikančiąsias konstrukcijas naudojant specializuotus parametrinius blokus, iš kurių vartotojas gali surinkti reikiamą atramą. Pakete yra vėjo apkrovų pagal NEN EN 50341-3-15 generatoriai bokštinėms konstrukcijoms, taip pat automatiškai generuojamos energijos linijų bokštų aptarnavimo apkrovos, elektros linijų sukeliamos apkrovos ir jų deriniai. Programa atlieka plieninių konstrukcijų elementų specifinį ribinių liaunių patikrinimą pagal EN 50341-3-15. Taip pat įtraukti varžtinių mazgų su mazginėmis plokštelėmis modeliavimo ir skaičiavimo įrankiai. Šiam paketui kartu reikalingas Scia analizės paketas.

Kiti atvejai