loader

Gelžbetonio projektavimas

Scia Engineer projektuoja gelžbetonines kolonas, sijas, plokštes, sienas, kevalus ir krievalinijines sijas. Vartotojas gali įvesti pilnai grafiškai atvaizduojamą armavimą ir jį patikrinti pagal vaisas ar pasirinktas sąlygas, rasti plyšio plotį, bei tikrąjį sijų ir plokščių įlinkį.

Scia Engineer vienodai stipri plieninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavime, o gal būt gelžbetonio detalizavimas net lenkia plieno. Projektuojami elementai – kolona sija plokštė siena, kevalai ir krievalinijinės sijos. Projektavimo algoritmą Scia gelžbetonio modulis parenka automatiškai iš erdviniame modelyje nurodyto elemento tipo (kolona, sija, siena…). armatūros charakteristikos iš anksto aprašytos bibliotekoje sudarytoje pagal EN 1992-2.

Kolonoms programa randa skaičiuojamuosius ilgius priklausomai nuo konstrukcijos (ar atskiro elemento) Sway Non-Sway tipo, bet vartotojas vis tiek gali nurodyti elemento skaičiuojamąjį ilgį pats. Programa perskaičiuoja lenkimo momentus atitinkamai pagal EC reikalavimus liaunoms ir neliaunoms konstrukcijoms. Taip pat projektuoja armatūrą veikiant dviašiam lenkimui pagal 1992-2: 6.1ir 5.8.9. Norint įvertinti antro laipsnio efektus, gali būti atliekami netiesinai skaičiavimai. Scia Engineer priima ir minimalų armavimą pagal konstrukcinius reikalavimus EN 1992-2: 9.5.2, 9.5.2, 8.2, 9.2.3. Programa palaiko stačiakampius ir apvalius kolonų skerspjūvius.

Sijoms programa skaičiuoja išilginę ir skersinę armatūrą pagal 6.1 ir 6.2 punktus, skersinę armatūra tarp T sijos sienelės ir lentynos 6.2., skaičiuoja sukamų elementų armavimą, atsižvelgiant į skersines jėgas – 6.3. Programa atsižvelgia į konstrukcinius reikalavimus, minimalus ir maksimalus armavimo procentai, atstumas tarp išilginių ir skersinių strypų, pagal EC EN 1992 9.2.1.1, 8.2, 9.2.2. O taip pat plyšio plotis vertinamas pagal 7.3. Galimi sijų profiliai: stačiakampis, apvalus, T formos, stačiakampis dėžinis, H formos, U formos, bei kompozitinis. Taip pat projektuoja kintamo skerspjūvio sijas.

Scia Engineer taip pat turi specialių funkcijų, tokių kaip „Averaging strip“ – perskirstantis įtempių koncentracijas, atsiradusias ties kolonomis ar atramomis. Išilginė armatūra pateikiama vartotojo pasirinktomis kryptimis, nepriklausomai nuo plokštės orientacijos, taip pat skaičiuojama skersinė armatūra. Be skersinės armatūros, Scia turi ir pradūrimo skaičiavimo modulį, kuris randa uout,ef – atstumą, kuriame pradūrimo armatūra nebereikalinga, bei reikiamos armatūros kiekius bei jų pozicijas, kurias galima išdėlioti apskritimais ar stačiakampiais aplink koloną. Rezultatuose galima gauti reikiamos armatūros kiekį – išilginės ir skersinės kartu: kg, kg/m², kg/m³. įrankis „Integration strip“ leidžia interpretuoti norimą (vienetinį) plokštės ruožą, kaip lenkiamą sijinį elementą, taip supaprastinant skaičiavimą. Plokštėms, kaip ir sijiniams elementams, galima įvesti fizinę armatūrą, atlikti patikrinamuosius skaičiavimus bei gauti kiekius.

Kiti atvejai