loader

Tiltų, kranų judamos apkrovos

Programoje Scia Engineer galimos dvejopo tipo judamos apkrovos: žingsninė apkrova ant sijų ar plokščių, bei vienetinė judama apkrova ant sijų influentėms gauti

Pirmojo tipo – žingsninė apkrova gaunama nurodytu „taku“ bei priimtu žingsniu paleidus judėti norimą koncentruotą apkrovą arba koncentruotų apkrovų išdėstymą (vežimėlį). Ši judama apkrova gali būti panaudojama tiek ant strypinių, tiek ant plokščiųjų elementų. Kiekvienas koncentruotos apkrovos ar vežimėlio žingsnis išsaugomas kaip atskiras apkrovos variantas (Case) su reikiama apkrovos grupe, leidžiant paprastai sudaryti visus galimus apkrovų derinius automatiniu ar pusiau automatiniu būdu.

Antro tipo – vienetinė apkrova veikia taip: vartotojas nurodo apkrovos taką ir vienetinės apkrovos išdėstymo schemą (galima viena koncentruota apkrova, arba dvi, viena šalia kitos). Analizės metu, programa randa influentes nurodytiems elementams bei dydžiams: elemento įrąžoms pjūvyje, mazgo poslinkiams ir atraminėms reakcijoms. Kitu etapu, vienetinės apkrovos pakeičiamos apkrovų vežimėliais ir išskirstyta apkrova ant viso judamos apkrovos tako. Tokiu būdu, programa randa pavojingiausias apkrovos vežimėlio, bei išskirstytos pakrovos padėtis nurodytų elementų pjūvių, atramų ir mazgų atžvilgiu. Toliau sudaromos influenetės nuo vežimėlio ir išskirstytos apkrovos, o galiausiai įrąžų, poslinkių ar atraminių reakcijų gaubtinės, pagal pavojingiausias situacijas.

Kiti atvejai