loader

Kompozitinių konstrukcijų projektavimas

Scia Engineer skaičiuoja plieno gelžbetonio kompozitines kolonas bei perdangas. Modulis pilnai integruotas į programos aplinka ir veikia analogiškais principais, todėl juo ypač nesunku naudotis

Kompozitinės kolonos gali būti sudarytos iš betonu užpildytu vamzdžių ir / arba gelžbetoninių kolonų su standžiąją armatūrą. Skerspjūvis parenkamas iš pateikto sortimento, jo charakteristikos aiškiai pateikiamos įprasta Scia Engineer forma, o jo struktūra atvaizduojama grafiškai modelyje. Taip pat vertinamas ir armavimas strypais. Programa tikrina kolonos stiprumą ir pastovumą, bei į skaičiavimus įtraukia antro laipsnio efektus.

Kompozitines sijas programa skaičiuoja vertindama stadijas, vartotojas gali nurodyti ar sija prieš užliejant betoną yra suvaržyta, ar vertinti jos pradinį įlinki nuo norimos pakrovos. Plokštė taip pat nurodoma su plieno paklotu ar be jo, taip pat nurodoma pakloto kryptis.

Programa vertina ir tikrina jungiamąsias detales, parenkamas iš Scia katalogo, skaičiuoja kompozitinių kolonų bei sijų gaisro atsparumą. Visi skaičiavimai pateikiami skaičiavimo ataskaitoje.

Kiti atvejai