loader

Pagrindų ir pamatų projektavimas

Grunto sąveikos analizės modelis, leidžiantis ne tik vertinti atramų nuosėdžius, bet ir gauti įtempius grunte. Vartotojas atramas modeliuoja kaip pamatus ar plokštes, o gruntą priima pagal gręžinio stulpus, išdėstytus plane arba ekvivalentinį grunto sluoksnį.

6Programa Scia Engineer turi savyje įsiūtą pastatp grunto sąveikos analizės modelį, leidžiantį ne tik vertinti atramų nuosėdžius, bet ir gauti įtempius grunte. Vartotojas atramas modeliuoja kaip pamatus ar plokštes, o gruntą priima pagal gręžinio stulpus, išdėstytus plane arba ekvivalentinį grunto sluoksnį.

7Soil interaction – tai “Tikrojo” grunto parametro C nustatymui ir analizei skirtas modulis, vertinantis pastato bei grunto sąveiką. Pateikiami: įtempiai grunte po pamatine plokšte, slėgis ir jo kryptis nuo pamato, kontaktiniai įtempiai, kontaktinio paviršiaus nuosėdžiai, geotechninės charakteristikos įvedamos pagal geologinio gręžinio stulpelį ir jo poziciją. Reakcijos koeficiento C skaičiavimas iteracinis, naudojamas Pasternak modelis.

Vartotojas turi galimybe modeliuoti netiesiško standumo atramas po elementis (pvz. netiesinės grunto įtempių deformacijų kreivės vertinimas atramose). Taip pat „konstrukcijos tarpų“ vertinimas, konstrukcijos elementai perima apkrovas (atsiranda įrąžos) tik pasiekę tam tikrą deformaciją. Scia Engineer modeliuoja ir pagal stiprumą parenka sekliuosius pamatus po kolonomis.

Kiti atvejai