loader

Parametrinis modeliavimas

Vartotojo geometrijos šablonai

Scia Engineer leidžia vartotojui ne tik lengvai suvesti modelį, naudojantis intuityviais modeliavimo įrankiais bei geometrijos vedliais, tačiau ir kurti parametrizuotą modelį. Vartotojas, norimą modelio parametrą: mazgo koordinatę, apkrovos dydį, skerspjūvio charakteristiką ar bet kurį kitą, gali įvesti kaip kintamąjį. Parametras gali būti aprašytas kaip reikiamas dydis, su minimalia ir maksimalia reikšme arba formule, išreikštą per kitus kintamuosius. Tokį modelį galima ne tik lengvai pakeisti, ieškant optimalios konstrukcijos geometrijos, apkrovos padėties ir t.t., tačiau ir išsaugoti kaip vartotojo šabloną ir vėliau naudoti geometrijos vedlyje, projektuojant kitas konstrukcijas.

Globalis konstrukcijos optimizavimas

Be kitą ko, konstruktorius gali panaudoti parametrinį modelį, norėdamas optimizuoti konstrukciją daugiau, nei tik parinkdamas optimalius skerspjūvius. Greitai keičiant geometriją, atramų padėtį ar tipą, bei kitą modelio informaciją, vartotojas gali greitai patikrinti kelis konstrukcijos sprendimus, tarkim rasti optimalų santvaros aukštį, suprojektuojant keletą skirtingo aukščio santvarų, rasti maksimalią apkrovą, kurią gali laikyti esama konstrukcija ir taip toliau. Be abejonės, geometrijos optimizavimą geriausią atlikti atskyrus vieną rėmą ar modelio fragmentą, tačiau net ir tada, esant reikalui patikrinti kelėtos kintamųjų parametrų variantų, uždavinio sprendimo laikas gali smarkai išaugi.

Su Scia Engineer konstruktorius gali šį darbą patikėti Scia Engineer papildomai programai Scia ODA. Tinkamai paruošus Scia modelį, ši programa pati sugeneruoja norimų parametrų eilę, nurodžius jų kitimo intervalą ir žingsnį. Scia ODA pati sudaro parametrų derinius ir juos nusiunčia programai Scia Engineer, kuri automatiškai atlieka skaičiavimus kiekvienam priimtam kintamųjų deriniui. Vartotojas gali gauti elementų išnaudojimą, atramines reakcijas ar kitus kriterijus, pagal kuriuos išsirenka optimalų kintamųjų derinį. Esant poreikiui, kiekvienam kintamųjų deriniui programa gali parinkti optimalius skerspjūvius, armavimą, ar atlikti bet kurį kitą Scia Engineer uždavinį.

Kiti atvejai