loader

Plieninių konstrukcijų projektavimas

Programa Scia Engineer projektuoja plienines konstrukcijas iš įvairių pasaulio asortimentų bibliotekos, taip pat tikrina ir parenka kombinuotus, virintinius ir uždaro kontūro skerspjūvius, spragotines kolonas ir perferuotas sijas

4Plieno konstrukcijoms Scia Engineer vyksta vieningoje aplinkoje. Vartotojas grafinėje aplinkoje gali matyti plieno patikrinimo rezultatus, peržiūrėti detalų vieno elemento skaičiavimą, lengvai grupuoti ir skaidyti elementų grupes, parinkti profilius automatiškai, bei atlikti projektavimo ir analizės ciklus visai konstrukcijai. Parenkant lakštinių elementų skerspjūvius, galima ieškoti vieno arba kelių parametrinių dydžių, taip pat apsirašyti jų tarpusavio santykius, bei galimų skerspjūvių matricą.

Programa pati parinkti elementų skaičiuojamuosius ilgius atitinkamai pagal konstrukcijos konfigūraciją. Esant reikalui vartotojas žinoma gali įvesti skaičiuojamojo ilgio koeficientus rankiniu būdu ar juos nukopijuoti iš analogiškų elementų. Programa taip pat gali atlikti elemento stabilumo patikrinimą, vertinant globalios stabilumo analizės rezultatus – vartotojui nurodžius elementui pavojingą svyravimų formą, programa nustato jo klupumo koeficientą atitinkamai pagal visos sistemos stabilumo analizę.

Programa palaiko standartinius profilius iš bibliotekos, suporintus profilius, šaltai lankstytus profilius (vertindama efektinį skerspjūvį), kombinuotas sijas, virintinius profilius, perforuotas sijas, profilius su privirintais lakštais, bei IFB, SFB ir THQ tipo sijas. Vartotojas gali pasinaudoti paruošta plieno klasių biblioteka pagal EN standartus arba apsirašyti pats.

Scia Engineer atlieka šiuos patikrinimus pagal 6.2 punktą: tempimas (6.2.3.); gniuždymas (6.2.4.); lenkimas (6.2.5.); skersinės jėgos (6.2.6.); sukimas (6.2.7.); kombinuoti įtempiai (6.2.8., 6.2.9. ir 6.2.10.). Stabilumo patikrinimas atliekamas pagal 6.3 punktą: klupumas (6.3.1.); klupumas plokštumoje (6.3.2.); veikiant lenkimo momentui ir ašinei jėgai (6.3.3.). Papildomai programa gali vertinti pakloto įtaką sijų pastovumui, sąstandų įtaką sijos sienelės stabilumui, atlikti  spragotinio skerspjūvio patikrinimą.

Svarbu tai, kad Scia Engineer gali atlikti plieninių konstrukcijų elgsenos gaisre vertinimą pagal EN

Kiti atvejai