loader

AX3000

axAX3000 jau daugiau nei 35 metus yra pastatų inžinerinių sistemų CAD projektavimo rinkos lyderis. Tai yra pirma CAD programa, specialiai sukurta kasdieniam naudojimui statant ir toliau prižiūrint statinius. AX3000 yra leidžiamas daugeliu kalbų ir palaiko visus įprastus tarptautinius standartus (EU, DIN, ÖNORM, GOST, ASHRAE). Tai specializuotas paketas skirtas kurti trimačius modelius, atlikti normomis paremtus skaičiavimus, paruošti darbo brėžinius, žiniaraščius, skaičiavimo ataskaitas ir pastato energetinius sertifikatus. Programa veikia populiariausiose Europoje naudojamose architektūrinio/statybinio projektavimo platformose ALLPLAN, AutoCAD bei BricsCAD. Sistema AX3000 išsiskiria lankstumu dirbant su įvairaus tipo išeities duomenimis, ar tai yra 2D brėžiniai arba 3D modeliai pateikti DWG, IFC, DGN*, 3DPDF* formatais. Dėstant ir parenkant elementus programa naudoja duomenų bazę, kurioje surinkti praktiškai visi sanitarinės, šildymo, elektros instaliacijos, ir vėdinimo/kondicionavimo komponentų Europos gamintojai. Atlikus sudėtingų bei skirtingų disciplinų tinklų išvedžiojimą programa patikrina kolizijas, ir nurodo vietas, kur susikerta komunikacijos.

 • Interaktyvus, paprastas modelio kūrimas ir redagavimas, sąsaja su architektūriniu projektu – kambariai, atitvaros, santechnika ir pan.
 • Komponentų, vamzdžių, ortakių kanalų, įrengimų bibliotekos paruoštos skaičiavimams
 • Visa informacija nuskaitoma ir redaguojama ekrane
 • Automatinis brėžinių, vaizdų ir pjūvių, izometrijų generavimas
 • Automatiniai ataskaitų ruošiniai, nuskaitant iš modelio kiekius, tech. spec. eiliškumą užsakant ir t.t.
 • Informacijos atidavimas į gamybos mašinas.

Ventilation (V) package

VentilationVėdinimo modulis yra patogus įrankis, skirtas pažangiam vėdinimo kanalų trasavimui ir montažinių planų kūrimui. Jis pagrįstas ilgamečiu naudojimu ir per tą laiką sukaupta patirtimi. Be modeliavimo režimo papildomai įdiegta „Easy-Line“ funkcija skirta greitam automatiniam trasavimui. Paprastos trimatės linijos pagalba galima kurti įvairaus sudėtingumo kompleksines sistemas. Abu trasavimo būdai gali būti derinami! Su integruotu slėgio nuostolių skaičiavimu ir vizualizavimu galite greitai peržvelgti esamas sąlygas. Taip pat gali būti atliekama temperatūros kaitos ir triukšmo analizė.

AX3000 Ventilation – profesionalus sprendimas vėdinimo projektavimui!

Privalumai

 • Paprastas ir efektyvus detalaus modelio ir montažinių planų parengimas
 • Variantiniai skaičiavimai
 • 3D objektų bibliotekos
 • Skirtingi konstravimo režimai
 • Automatinis pjūvių, 2D vaizdų ir izometrijų generavimas
 • Platūs įvadiniai duomenys ir išvesties parinktys

Sanitary (S) package

SanitarySanitary modulis susideda iš trijų dalių, vandentiekio, cirkuliacijos ir nuotekų. Jis leidžia projektuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus – įterpti arba aprašyti esamus santechnikos įrenginius, automatiškai pajungia juos prie vandentiekio ar nuotekų tinklų, analizės metu programa pati nustato vamzdžių diametrus bei reikiamus sujungimus, apskaičiuoja tiekiamo ir nuleidžiamo vandens kiekius, kontroliuoja kolizijas (galimus tinklų susikirtimus), automatiškai generuoja techninę dokumentaciją – skaičiavimo ataskaitas, izometrinius vamzdynų brėžinius, komponentų ir medžiagų žiniaraščius.

Privalumai

 • Automatinis pajungimasis prie sanitarinių mazgų
 • Nuotekų projektavimas su/be nuolydžio
 • 3D elementų bibliotekos
 • Paprastas sudėtingų kompleksinių sistemų kūrimas
 • Plačios schemų sudarymo galimybės

Heating (H) package

HeatingŠildymo modulis leis be didelių pastangų projektuoti pastato šildymo sistemas, įvertinti pastato aplinkos šilumos rodiklius, parinkti reikalingą sienų, lubų ar grindų konstrukciją, atitinkančią statybinės fizikos šiluminius reikalavimus. Programa  automatiškai išdėstys reikiamą radiatorių kiekį patalpose, suskaičiuos ir išvedžios pagal esamo pastato šildymo apkrovas dėl suminių šilumos nuostolių per atitvaras ir  dėl vėdinimo, atsižvelgiant į patalpų padėtį pastatuose ir jų tūrius, sienų konstrukcijas, langų ir durų šilumines varžas, atliks vandens kiekio šildymo sistemos vamzdynuose ir slėgio nuostolių skaičiavimus, leis projektuoti grindų šildymo sistemas, automatiškai generuoti išsamią techninę dokumentaciją – izometrinius vamzdynų brėžinius, komponentų ir medžiagų sąmatas

Privalumai

 • Erdvinės vamzdyno schemos
 • Vamzdžio diametro ir skirstytuvų parinkimas, flanšų dėjimas
 • Analizė pagal EN 12831, VDI 6030, EN 442, VDI 3805, ÖNORM 7500
 • Paviršinis šildymas pagal EN 1264 ir EN 15377
 • Dvivamzdės ir kolektorinės sistemos
 • Automatinis radiatorių išdėstymas ir pajungimas
 • Automatinis sistemos balansavimas
 • Automatinis sklendžių sąrašas
 • Standartizuotos schemos ir išnašos

Electrical (E) package

ElectricalBazinės projektavimo programinės įrangos modulis, leidžiantis projektuoti sudėtingas pastato elektros instaliacijos sistemas, sudaryti hierarchines elektros grandines, apskaičiuoti apšvietimo galingumus, įtampos nuostolius, grandinės apkrovas ir atsparumus, numatyti reikiamus saugiklių tipus, automatiškai generuoti techninę dokumentaciją – elektros grandinių brėžinius, laidų ir elektros komponentų medžiagų sąmatas.

Privalumai

 • Apšvietimo skaičiavimai Dialux
 • Elektros linijų planavimas 3D
 • Elektros instaliacijos komponentų išdėstymas
 • Schemų generatoravimas

Building simulation (for V/H packages)

Building simulationBazinės projektavimo programinės įrangos modulis, veikiantis kartu su vėdinimo ir/arba šildymo moduliu. Dinaminė analizė atliekama remiantis valandiniais klimatiniais duomenimis. Programa leidžia apskaičiuoti aušinimo nuostolius tiekiant orą vėdinimo sistemoje bei skysčius šildymo ir kondicionavimo sistemose. Skaičiavimai atliekami pagal EN ISO 10077 ir DIN 12831 reikalavimus.

Privalumai

 • Apkrovų nustatymas
 • Pastato orientavimas
 • Aplinkos įtaka pastato šildymo poreikiui
 • Šilumos poreikio kambariuose nustatymas pagal metų laikus
 • Lyginamieji skaičiavimai
 • Grafinės ataskaitos

Energiniai sertifikatai

Energy certificateAX3000 gali paruošti pastato energetini sertifikatą pagal bendrus Europos ir skirtingų Europos šalių reikalavimus: DIN 4108-6, DIN 4701-10, EN 13790, UNI TS 11300-1, UNI TS 11300-2, 3CL, CTE, CEN, bei pateikti ataskaitas ir raportus pagal daugelio Europos šalių reikalavimus.

AX3000 Energinio sertifikato palaikomi standartai:

DIN EN ISO 13788 Higroterminės pastatų komponentų ir elementų charakteristikos
DIN EN ISO 6946 Pastato komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas
DIN EN ISO 13790 Patalpoms šildyti ir aušinti sunaudojamos energijos skaičiavimas
DIN V 4108-6 Metinis šilumos poreikis ir jo skaičiavimas
DIN 4701-10 Šildymo energijos įvertinimas ir vėdinimo sistemos
DIN V 18599-1 10 Pirminės energijos metinio poreikio nustatymas
EEWärmeG Vokietijos atsinaujinančių energijos šilumos šaltinių aktas
DIN 4109 ir DIN EN 12354-1 Statybinė akustika

OIB – gairės 6 – Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas:

ÖNORM B8110-5  Šilumos izoliavimas pastatuose. Kimato modeliai ir vartotojų profiliai
ÖNORM B8110-6 Šilumos izoliavimas pastatuose. Šilumos poreikis ir aušinimo reikalavimai
ÖNORM H5056 Šildymo energijos poreikis
ÖNORM H5057 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vėdinimo ir oro kondicionavimo energijos poreikis
ÖNORM H5058 Šaldymo energijos poreikis
ÖNORM H5059 Apšvietimo energijos poreikis

AX3000 energetinio sertifikato funkcijos

 • Geometrijos nuskaitymas iš CAD programos
 • Variantiniai skaičiavimai
 • Gyvenamųjų namų ir viešosios paskirties pastatų skaičiavimais
 • Ataskaitos atiduodamos į Word, Excel, PDF, XML, DENA,…

Sprendimai lengvai įgyvendinami šio produkto pagalba