Inžinieriniu skaičiavimu ir analizės produktai pagal sritis

FEA Software

Kieto kuno tiesinės ir netiesinės mechanikos, turbulentinių ir laminarinių skysčių ir dujų srautų, šilumos mainų, elektromagnetinių reiškinių analizė baigtinių elementų metodu

Structural Analysis and Design Software

Statybinių konstrukcijų skaičiavimo ir projektavimo programinė įranga

Bridge Analysis and Design Software

Tiltų ir specialiųjų transporto statinių (tunelių, pralaidų, atraminių sienų, kitų konstrukcijų grunte) analizės ir projektavimo programinė įranga

Piping Analysis and Design Software

Vamzdynų sistemų ir irenginių skaičiavimo ir projektavimo, srautų ir procesų analizės programinė įranga

Motion Analysis Software

Mechanizmų ir inžinerinių sistemų judesių kinematinės analizės programinė įranga

Parašykite komentarą