loader

Neformalus suaugusiųjų ugdymas

INRE_kalendorius_2017_Suaugusiuju_mokymai_01UAB “IN RE” įgijo profesinio mokymo tiekėjo statusą ir nuo šiol vykdo neformalųjį suaugusiųjų profesinį mokymą. Jei Jūs negalite įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturite reikiamos kvalifikacijos, trūksta kompetencijų ar kitų darbo gebėjimų, teritorinė darbo birža gali pasiūlyti dalyvauti profesiniame mokyme.

Kai profesinis mokymas organizuojamas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą, įgyti ar tobulinti bendrųjų ar profesinių kompetencijų, siunčiami bedarbiai, kurie:
•priskiriami didelių ar vidutinių įsidarbinimo galimybių grupei;
•siunčiami įgyti darbo biržos nustatytų paklausių kompetencijų.

Lietuvos darbo biržos informacija
UAB “IN RE” neformaliojo profesinio mokymo programa:

Mokymo programos pavadinimas: Trimačio parametrinio projektavimo pagrindai
Mokymo programos kodas: 223001580

Informacija suteikiama:
el.paštu: mokymai@inre.lt; mob.tel. 8-616-78350; tel.: 8-5-21246 60.