loader

Kursų programos

SOLIDWORKS programinės įrangos kursų programos

Organizuojami SOLIDWORKS specializuoti mokymai individualiems klausytojams ar nedidelėms grūpelėms (iki 3 asm.), šiomis temomis:

SOLIDWORKS baziniai kursai

SOLIDWORKS Essentials

Bazinis SOLIDWORKS mokymo kursas, skirtas pradedantiesiems vartotojams. Kursų metu klausytojai išmoks dirbti automatizuoto trimačio projektavimo sistema SOLIDWORKS: kurti parametrinius detalių modelius ir surinkimus, naudotis įrankiais, pagreitinančiais projektavimo procesą, generuoti detalių brėžinius.

SOLIDWORKS specializuoti ir individualūs kursai

SOLIDWORKS Electrical

„SOLIDWORKS Electrical“ kursų metu bus detaliai supažindinta su technologinių ir principinių elektrinių schemų sudarymu, bei jų integravimu į mechaninę projekto dalį kuriant 3D modelį, jame trasuojant laidus ir kabelius. Taip pat bus išmokyta valdyti projektus, simbolių ir komponentų bibliotekas, dirbti keliems vartotojams prie to paties projekto ir pan.

SOLIDWORKS Drawings

Šis kursas apima visas brėžinių kūrimo funkcijas, tame tarpe sudėtingų brėžinių, kampinių štampų, specifikacijų, keitimo lentelių, brėžinių apiforminimo stiliaus redagavimą, bei integraciją su kitais braižymo formatais (DWG/DXF).

SOLIDWORKS Sheet Metal

Tai lakštinio metalo kursas. Jis apima lakštinio metalo detalių kūrimą, konvertavimą į lankstomą detalę bei modeliavimą surinkimo kontekste.

SOLIDWORKS Weldments

Rėminių (plieninių, medinių, plastikinių) konstrukcijų projektavimas panaudojant SOLIDWORKS standartines galimybes. Savų profilių bibliotekų kūrimas. Specialios brėžinių ir specifikacijų kūrimo funkcijos.

SOLIDWORKS Plastics

Solidworks Plastics mokymo kursas skirtas susipažinti su specializuotais analizės įrankiais, nustatančiais, kaip įvairių plastikų išlydyta masė elgiasi detalių liejimo formose. Simuliacijos metu nustatomi įvairūs liejimo formų defektai, tokie kaip oro kišenių pozicijos, įdubimai stiprumo briaunų vietose, nepakankamas užpildymas dėl per mažo slėgio, suvirinimo siūlės.

SOLIDWORKS Routing

Vamzdynų, hidraulinių sistemų bei elektoinstaliacijos trimatis trasavimas. Šiame kurse klausytojai apmokomi kurti vamzdynų, hidraulikos bei elektorinstaliacijos trimačius modelius, generuoti atitinkamą dokumentaciją (brėžinius, specifikacijas), kurti savus elementus.

SOLIDWORKS Assembly Modeling

Šis kursas apima surinkimų kūrimo galimybes SOLIDWORKS aplinkoje: „Top-down“ surinkimai, sudėtingi ryšiai, surinkimų konfigūracijos ir parametrų lentelės, surinkimų redagavimas ir taisymas, didelių surinkimų klausimai.

SOLIDWORKS Advanced Part Modeling

Sudėtingų detalių kūrimo kursas, apimantis daugiakūnį darbo režimą, „sweep“ ir „lofting“ funkcijas, kreivių panaudojimą ir pan. Šis kursas būtinas norint išklausyti Advanced Surface Modeling ir Mold Design Using SolidWorks kursus.

SOLIDWORKS Surface Modeling

Paviršinio modeliavimo kursas. Klausytojai apmokomi dirbti su paviršių modeliavimo įrankiais, įskaitant darbą su nuskenuota 3D medžiaga, taškų debesimis, laisvų bei matematiškai aprašomų paviršių modeliavimo įrankiais ir pan.

SOLIDWORKS Mold Design Using SOLIDWORKS

Liejimo formų bei štampų projektavimo kursas. Šiame kurse apžvelgiamos SOLIDWORKS specializuotos funkcijos kuriant liejimo bei štampavimo formas.

SOLIDWORKS File Management

SOLIDWORKS failų valdymo kursas. Šis kursas supažindins klausytojus su SOLIDWORKS failų struktūra bei tipais, ryšiais tarp failų, apmokys valdyti projektus, sukurtus vieno vartotojo aplinkoje arba tinkle, kai daug inžinerių dirba prie vieno projekto.

SOLIDWORKS Simulation kursai

SOLIDWORKS Simulation

Bazinis SolidWorks Simulation kursas, kuriame klausytojai apmokomi spręsti detalių ir mechanizmų (surinkimų) tiesinės statikos uždavinius baigtinių elementų metodu. Kursas apima skaidymo į baigtinius elementus technologijas, skaičiavimo tikslumo analizę priklausomai nuo baigtinių elementų tinklelio tipo ir tankio, kontaktinių uždavinių sprendimą, varžtinių/virintinių sujungimų skaičiavimą ir pan.

SOLIDWORKS Simulation Professional

Šiame kurse klausytojai supažindinami su nuosavo svyravimo, pastovumo, šilumos perdavimo, optimizacijos, nuovargio bei „drop test“ uždavinių sprendimo technologijomis. Atskirai yra sprendžiamos pramoninių technologinių įrenginių skaičiavimo problemos. Būtinas SOLIDWORKS Simulation kurso išklausymas.

SOLIDWORKS Motion

Kursas skirtas išmokti atlikti kinematinius ir dinaminius mechanizmų skaičiavimus, atlikti skaičiavimų analizę, patikrinti mechanizmų judesius, gauti atramines reakcijas, pagreičius, poslinkius; atlikti bendrą kinematinę / dinaminę bei stipruminę mechanizmo analizę bei kietų kūnų dinamikos analizę.

SOLIDWORKS Flow Simulation

Skysčių bei dujų srautų analizė bei šilumos perdavimo uždaviniai panaudojant SOLIDWORKS Flow Simulation. Kursų metu bus supažindinta su išorės (aerodinamika) bei vidaus srautų skaičiavimo technologijomis, išmokyta spręsti įvairius praktinius uždavinius, susijusius su dujų / skysčių susimaišymu, kietų dalelių pernešimu, šilumos pernešimu per skystį / dujas bei kietus kūnus ir pan.

SOLIDWORKS Workgroup PDM kursai

SOLIDWORKS Workgroup PDM Contributor

Šis kursas apima PDMWorks Workgroup programinės įrangos panauduojimą inžinerinės dokumentacijos valdymui. Kursas apmoko valdyti SolidWorks duomenis nenaudojant SOLIDWORKS programinę įrangą, t.y. gali būti skirtas ne SOLIDWORKS vartotojams, kuriems tenka valdyti SolidWorks bei kitus inžinerinius failus. Klausytojai mokomi dirbti su SOLIDWORKS Explorer programine įranga.

Administering SOLIDWORKS Workgroup PDM

Šis kursas apima PDMWorks Workgroup programinės įrangos panaudojimą inžinerinės dokumentacijos valdymui. Kursas apmoko valdyti SOLIDWORKS duomenis iš SolidWorks aplinkos. Kursas apima PDMWorks Workgroup administravimo įrankius, SOLIDWORKS Explorer programinę įrangą bei PDMWorks Workgroups aplikacija (add-in), dirbančią SolidWorks aplinkoje.

SOLIDWORKS Enterprise PDM kursai

SOLIDWORKS programinės įrangos kursų tvarkaraštis