loader

Mokymai

Dalinkimės patirtimi ir profesiniais įgūdžiais

bulbalpha

UAB „IN RE“ yra vienintelis SOLIDWORKS programinės įrangos atstovas bei autorizuotas mokymų, testavimo ir techninės pagalbos centras Lietuvoje, todėl mūsų organizuojamus mokymus veda sertifikuoti programinės įrangos inžinieriai, turintys ilgametę profesinę patirtį, o taip pat gilias inžinerinio projektavimo, mechanikos bei elektronikos žinias.
Mokymus organizuojame tiek pagal standartines, tiek pagal konkretiems auditorijos poreikiams adaptuotas programas Jums patogioje vietoje. Mokymai dažniausia vedami moderniai įrengtoje kompiuterių klasėje, kurioje naudojama moderni kompiuterinė technika ir naujausia programinė įranga, tačiau prireikus atvykstame vesti mokymų ir kliento darbo vietoje. Mokymai gali vykti tiek darbo metu, tiek vakarais. Susirinkus auditorijai juos taip pat vedame ir savaitgaliais. Esame lankstūs, todėl visuomet rasime Jums optimaliausią būdą, kaip įgyti inžinerines kvalifikacijos kėlimo žinias.
Mokymų metu sprendžiami praktiniai uždaviniai ir lavinami įgūdžiai, todėl perteikiama medžiaga įsisavinama greičiau, o įgytos žinios – visuomet pritaikomos praktiškai.
Visi kursų dalyviai gauna SOLIDWORKS mokymų knygas su užduotimis, kurios parengtos SOLIDWORKS mokymų ir sertifikavimo profesionalų, todėl net ir pasibaigus mokymams kursų dalyviai gali savarankiškai atnaujinti ir pagilinti įgytus įgūdžius.

UAB “IN RE” vykdo neformalųjį suaugusiųjų profesinį mokymą.

UAB “IN RE” neformaliojo profesinio mokymo programa

Mokymo programos pavadinimas Trimačio parametrinio projektavimo pagrindai
Kodas 223001580

Lietuvos teritorinėje darbo biržoje įgyvendinami Europos sąjungos struktūrinių fondų finansuojami projektai šiuo metu:

Projekto pavadinimas Projekto veiklos Projekto tikslas
“TAPK- Tavo ateities perspektyvų kūrimas”          

07.3.1-ESFA-V-401-04-0001

(projektas galioja iki 2020 m. gruodžio 14 d.)

Profesinis mokymas, stažuotė, pameistrystė, kompetencijų pripažinimas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, judumo rėmimas. Padėti bedarbiams, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus, neįgaliuosius, registruotus teritorinėse darbo biržose, įgyti ar (ir) patobulinti turimas profesines kvalifikacijas ir kompetencijas, pagerinti darbinės patirties trukumą, ugdyti profesinius įgūdžius ir gauti vertingos darbo praktikos. Parama judumui paskatins bedarbius įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos.
“Pasinaudok galimybe”         

07.3.1-ESFA-V-401-04-0002

(projektas galioja iki 2020 m. gruodžio 14 d.)

Profesinis mokymas ir įdarbinimas subsidijuojant Prisidėti prie darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumo, nedirbančių vyresnio negu 54 metų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, užimtumo didinimo ir grąžinimo į darbo rinką.

Sertifikavimas

Baigusiems mokymus įteikiamas kursų išklausymo sertifikatas. Dažnu atveju įgytų žinių pakanka, kad mokymų dalyvis gebėtų išlaikyti egzaminą ir įgyti SOLIDWORKS sertifikatą, liudijantį apie turimas žinias. Jį SOLIDWORKS programinės įrangos naudotojai, turintys aktyvią techninio palaikymo paslaugą, gali laikyti nemokamai.

SOLIDWORKS programinės įrangos kursų tvarkaraštis

March
12

Bazinis SOLIDWORKS mokymo kursas: detalės, surinkimai, brėžiniai 2019 m. balandžio-gegužės mėn.

Bazinis SOLIDWORKS mokymo kursas: detalės, surinkimai, brėžiniai (angl.k. SOLIDWORKS Essentials) 2019 m. balandžio – gegužės mėn. Registruotis mokymams   Mokymų trukmė: 4 dienos. Mokymų dienos: balandžio 26 d. (penktadienis)    9 – 16 val; balandžio 27 d. (šeštadienis)       10
March
12

Lakštinio metalo detalių projektavimo mokymai 2019 m. kovo mėn.

Lakštinio metalo detalių projektavimo mokymai (angl.k. SOLIDWORKS Sheet Metal) 2019 m. kovo mėn. Mokymų trukmė: 2 dienos. Mokymų dienos: kovo 29 d. (penktadienis)  9 – 16 val; kovo 30 d. (šeštadienis)     10 – 16 val. SOLIDWORKS  specializuotų mokymų kurso kaina 1 asmeniui:
March
12

Dokumentacijos valdymo mokymai 2019 m. kovo mėn.

Dokumentacijos valdymo mokymai (angl.k. SOLIDWORKS File Management) 2019 m. kovo mėn. Mokymų diena: kovo 25 d. (pirmadienis)  9 – 16 val;   SOLIDWORKS  specializuotų mokymų kurso kaina 1 asmeniui: Kurso pavadinimas Mokymų dienų skaičius Mokymų akad./val. skaičius Dalyvių skaičius grupėje Kaina,Eur/1 asm. SOLIDWORKS
January
22

SOLIDWORKS baziniai mokymai: detalės, surinkimai, brėžiniai 2019 m. kovo mėn.

Šie SOLIDWORKS baziniai mokymai gali būti finansuojami Lietuvos Teritorinės Darbo Biržos pagal Europos sąjungos struktūrinių fondų paramą šiuo metu nedirbantiems ir nesimokantiems žmonėms. Kursų laikotarpiu studentas turi galimybę gauti  stipendiją, taip pat galimas apgyvendinimo bei kelionės išlaidų finansavimas. Dėl finansavimo